Klank als medicijn!

Volgens o.a. Edgar Cayce is klank het medicijn van de toekomst. Maar hoe werkt dat dan en hoe kunnen we dit toepassen? Ervan uitgaande dat alles bestaat uit trilling (frequentie) hieronder wat informatie over de mystieke én wetenschappelijke achtergronden van klank.

Gevoelsmatige ervaring versus verstandelijk begrijpen

Ergens voelen we wel dat klank kan genezen, maar tegelijkertijd valt dit nog moeilijk te rijmen met de manier waarop we gewend zijn geraakt om de wereld vooral verstandelijk te benaderen. Wanneer je beseft dat materie niet zo solide is als we dachten, maar vooral uit trillingen bestaat in veel ‘lege ruimte’, dan kun je de helende werking van klank ook met het verstand beter begrijpen. Maar wat is materie? Alles bestaat uit trilling of frequentie, maar hoe zit dat dan?

Mystiek

Voor de oude mystici was het vanzelfsprekend dat alles frequentie is. We zien dat terug in de 7 Hermetische Wetten van de Kybalion. Hieronder de eerste drie:

  1. Het principe van Mentalisme: Alles is energie wat voortkomt uit een oneindige, onuitputtelijke, ondefinieerbare levenscheppende Geest/Bewustzijn (energie).
  2. Het principe van Correspondentie: Alles is verbonden met en in harmonie met alle andere niveaus van bestaan.
  3. Het principe van Vibratie: Alles is continu in beweging, in trilling op verschillende frequenties.

Voor informatie over alle 7 Wetten kun je meer lezen via deze link. In het kort kunnen we zeggen dat alles bewustzijn/informatie is. Alles gehoorzaamt aan dezelfde (universele) Wetten. Alles is (in) trilling. Dus: Klank = trilling = bewustzijn/informatie. Net als wijzelf dus! Door middel van klank kunnen we meer in resonantie komen met de universele Wetten, waardoor we meer in balans komen en gezond blijven en/of worden.

Wetenschap

Hoe verklaart de moderne wetenschap de oerknal? De oerknal die het woord van God zou zijn en van waaruit alles is ontstaan? Natuurkundige en mystica Jude Currivan legt in haar boek The Wave de inzichten uit de oude wijsheidstradities naast die van de moderne wetenschappers. Deze blijken naadloos op elkaar aan te sluiten. Ook de moderne wetenschap beschrijft het universum als een spel van krachten die zich manifesteren als golven, ofwel frequentie. Geluidsgolven die zich niet alleen voortplanten door materie, maar daarin ook ordenend, zelfs scheppend, optreden. Deze geluidsgolven zou je kunnen zien als het woord van God zoals genoemd in Genesis. Soundhealers zeggen dat wanneer klank kan creëren, klank ook kan genezen.

Resonantie

Alles in onze fysieke wereld heeft zijn eigen natuurlijke frequentie. Deze frequentie kan beïnvloed worden door klank. Een voorwerp wat blootgesteld wordt aan een bepaalde klank, gaat mee resoneren, neemt de trilling als het ware over. Dr. Candace Pert beschrijft in Molecules of Emotion hoe resonantie een sleutelrol vervult bij de totstandkoming van chemische verbindingen in ons lichaam. Moleculen moeten eerst op gelijke golflengte trillen met elkaar (resoneren) om een verbinding aan te gaan. Er vindt dus een heel energetisch proces plaats om op elkaar af te stemmen.

De helende werking van klank

De helende werking van klank berust op het principe van resonantie. Ons lichaam heeft, net als alles in de fysieke wereld, de eigenschap om muzikale frequenties over te nemen en verder te geleiden. Bepaalde klankfrequenties hebben een gunstige uitwerking op het lichaam en lichamelijke processen en brengen deze in balans. We zijn er nog niet achter hoe dit precies in zijn werk gaat en wat er naast bovenstaande theorieën nog meer meespeelt. Maar dàt het werkt hebben veel cliënten en therapeuten inmiddels aan den lijve ondervonden.